‘Bank moet klant helpen aan lagere rente’

25 april  Laren NH Banken moeten klanten helpen aan een lagere hypotheekrente. Dat vindt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Hypotheekklanten met een lopend rentecontract kunnen op die manier profiteren van de huidige lage rente en daardoor hun maandlasten flink verlagen.

Op dit moment hebben alleen kopers en huiseigenaren die voor een nieuwe rentevaste periode staan voordeel van de lage hypotheekrente. ,,Dat moet ook mogelijk worden voor alle mensen voor wie de renteperiode nog vele jaren doorloopt en die daardoor nog heel lang een hoge rente betalen”, aldus Cindy van de Velde, algemeen directeur van de VEH. ,,Rentebemiddeling zorgt voor lagere maandlasten en dat maakt mensen financieel weerbaarder. Betalingsproblemen kunnen worden voorkomen of achterstanden ingelopen.”

De nieuwe modelwaarde systematiek bij de validatie van taxatierapporten

26 maart Laren NH

De expertise van de taxateur voorop! Dit is één van de belangrijkste redenen voor Stichting Taxaties en Validaties (STenV) om de huidige modelwaardesystematiek eens grondig onder de loep te nemen.

Aanleiding
De branche- en beroepsorganisaties en StenV streven er naar om de rol van de taxateur prominenter te laten worden en er zo voor te zorgen dat het vertrouwen van opdrachtgevers in het door de taxateur geleverde product wordt verbeterd. Dit was een belangrijke reden om de gehele systematiek rondom referentieobjecten en modelmatige rapporten nog eens grondig onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen.

Daarnaast zijn er meer redenen om de systematiek onder de loep te nemen:

  • De hoeveelheid klachten in het afgelopen jaar van taxateurs over de kwaliteit van de modelmatige rapporten en de verschillen tussen de gecorrigeerde verkoopwaarde van de referentieobjecten en de modelwaarde.
  • De ontwikkeling rondom het verstrekken van een financiering door geldverstrekkers op basis van de koopovereenkomst in combinatie met enkel een modelmatig rapport.

Bij de ontwikkeling is uitvoerig overleg geweest met de geldverstrekkers en rekening gehouden met het feit dat geldverstrekkers blijven vasthouden aan de levering van modelmatige rapporten als objectief referentiekader. De nieuwe werkwijze wordt vanaf 1 juli aanstaande onderdeel van de validatie bij alle validatie-instituten.

 

ABN Amro verruimt de mogelijkheden voor restschuldfinanciering.

ABN Amro verruimt de mogelijkheden voor restschuldfinanciering. Ook nieuwe hypotheekklanten kunnen nu een (eventuele) restschuld meefinancieren tegen het reguliere tarief, zonder extra opslag. Tot nu toe was het alleen voor bestaande klanten mogelijk om restschuld mee te financieren. De bank hoopt op deze manier de doorstroming op de woningmarkt verder te bevorderen.

Frans Woelders, algemeen directeur Retail Banking: “‘Bijna de helft van de jonge woningbezitters heeft een restschuld, maar vaak onvoldoende eigen middelen om die mee te financieren. Zij kunnen hierdoor niet doorstromen net nu de woningmarkt aantrekt. Met dit aanbod willen wij hen op weg helpen naar hun volgende woning.”

15.700 huizen verkocht in februari

De woningmarkt laat ook in februari een groei zien ten opzichte van een jaar geleden. Daarmee is dit de zoveelste maand op rij die beter presteert. Ook de bezichtigingen blijven met een aantal van 197.000 onverminderd hoog. Dit concludeert Makelaarsland uit zijn maandelijkse woningmarktindicator op basis van het aantal bezichtigingen en verkochte woningen onder voorbehoud.

De groei is gezond, maar minder sterk dan begin 2014 het geval was. Daarmee lijkt de woningmarkt richting een stabielere trend te gaan, op een niveau dat nu nog iets lager ligt dan voor de crisis het geval was.

Zo kunt u ontsnappen aan een hoge ozb-aanslag

Tegen de ozb-tarieven kunnen huiseigenaren geen bezwaar maken, wel tegen de WOZ-waarde. Dat is zinvoller dan velen denken. In 2013 werd zo’n 45 procent van alle bezwaren gehonoreerd. Gemiddeld leidden de gehonoreerde bezwaren tot een bijstelling van de waarde met 10 procent.

Dat klinkt iets mooier dan het in werkelijkheid is. Stel dat de gemeente een huis taxeert op 500.000 euro en dat de taxatiewaarde na een succesvol bezwaar wordt vastgesteld op 450.000 euro. Uitgaande van het gemiddelde tarief in 2014 daalt de aanslag voor de ozb daardoor met 59,20 euro tot 532,80 euro.

Vermindering waarde met 10 procent

Gemiddeld wordt bij honorering van een bezwaar de vastgestelde waarde met circa 10 procent verminderd. De totale waardevermindering die daarvan het gevolg is, is op het totaal van de vastgestelde WOZ-waarden van woningen ongeveer een kwart procent.

Investeren in vastgoed blijft verstandig

Het is met andere woorden een slechte tijd om een woning te kopen, te renoveren en snel weer met winst te verkopen. Of om je tweede verblijfplaats van de hand te doen voor een gunstige prijs. Als belegging van je spaargeld is vastgoed kopen en verkopen daarom geen goed idee meer.

De een wil de WOZ omlaag, de ander omhoog

Een te hoge WOZ-waarde van de eigen woning is vervelend, want er zijn vijf belastingen aan gekoppeld. Maar een te lage waarde kan de verkoopprijs drukken.

Vooral eigenaren van woningen van meer dan € 1.040.000 zullen deze maand met enige argwaan hun Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-beschikking uit de bus halen. Daarin staat de waarde van het pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld. En die waarde is bepalend voor de hoogte van maar liefst vijf belastingen. Dat zijn onder meer de gemeentelijke woningbelasting ozb en het eigenwoningforfait, het bedrag waarover bij de inkomstenbelasting geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is. Maar ook bij de Watersysteemheffing, de vermogensbelasting en de erfbelasting speelt de WOZ een bepalende rol. Samen leveren deze belastingen de overheid jaarlijks € 8,2 mrd op.

De aankoopmakelaar is terug, en    heeft de markt in zijn greep

Do 12 januari, 17:15 Economie ANP

De aankoopmakelaar was tijdens de huizencrisis een vrijwel uitgestorven ras. Maar na een jaar waarin 16 procent meer huizen van eigenaar wisselden, en ook nog in een hoger tempo, is de aankoopmakelaar weer springlevend. In grote steden in de Randstad kunnen kopers nauwelijks nog zonder.

Dat komt doordat aankoopmakelaars over het nieuwste woningaanbod beschikken. Tussen het moment dat een huiseigenaar zijn woning te koop zet en het moment dat de woning op huizenwebsite Funda verschijnt, zit ongeveer een week. Een woning kan dan via het netwerk van de makelaar al verkocht zijn.

Makelaar moet vrije keuze blijven

Een onwenselijke situatie, vindt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH). “Je vist vaak achter het net als je geen aankoopmakelaar hebt. Dat betekent dat je moet betalen om überhaupt mee te mogen doen aan de strijd om een eigen woning te kopen.” Bovendien willen sommige verkoopmakelaars geen zaken doen met zelfstandige kopers. Volgens VEH spelen makelaars elkaar liever de bal toe. “De ene dag zijn ze aankoopmakelaar, morgen zijn ze verkoopmakelaar en overmorgen zijn ze taxateur. En ze beschikken over voorkennis die ze onderling delen. Zo wordt de markt in feite afgeschermd, en dat is niet in het belang van de consument.”

Geplaatst op 12 jan 2017 , bijgewerkt 12 jan 2017, 16:00

Vereniging Eigen Huis is kritisch over de marktvertroebeling door makelaars in grote steden. In Amsterdam en Utrecht is het vrijwel onmogelijk om zelf een huis te kopen.

 Kopers moeten veelal betalen om ook maar een kans te maken op een tijdige bezichtiging. Zonder aankoopmakelaar vissen zij vaak achter het net. Informatie over woningen die in de verkoop komen wordt door makelaars eerst gedeeld met hun betalende klanten. Op veel huizen is daardoor al geboden voordat ze op Funda komen.
Hoewel makelaars geen wettelijke regels overtreden vindt de vereniging het ontoelaatbaar als mensen zonder aankoopmakelaar worden achtergesteld of zelfs uitgesloten bij bezichtigingen en biedingen. Het inschakelen van een aankoopmakelaar moet een vrije keuze zijn. Alle nieuwe woningen moeten direct zichtbaar zijn op Funda en kopers moeten de tijd krijgen om de kwaliteit van de woning te onderzoeken.