NVM taxatie

Taxatie van de woningmarkt in het Gooi

Door de actualiteit is uw NVM-makelaar goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige situatie van de woningmarkt. Eén van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

Welke taxatiedoelen zijn er?

De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Uw NVM-makelaar vraagt daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling. Mogelijke doelen van een taxatie zijn:

  • Hypotheek aanvragen
  • Waarde voor fiscale doeleinden bepalen
  • Afsluiten van een opstalverzekering.

Voorbeelden van taxatiewaarde

Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes. Voorbeelden van taxatiewaardes zijn:

Marktwaarde
Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing , waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Herbouwwaarde
Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.

Taxatie inplannen

Hoe werkt de aanvraag van een taxatie?
 
Bij uw aanvraag voor een taxatie neemt de taxateur contact met u op voor een afspraak. Alles wordt haarfijn met u doorgenomen en besproken.

Nieuws & informatie

Hoe werkt de aanvraag van een taxatie?
 
Bij uw aanvraag voor een taxatie neemt de taxateur contact met u op voor een afspraak. Alles wordt haarfijn met u doorgenomen en besproken.

Contact

Hoe werkt de aanvraag van een taxatie?
 
Bij uw aanvraag voor een taxatie neemt de taxateur contact met u op voor een afspraak. Alles wordt haarfijn met u doorgenomen en besproken.

Huis of woning NVM taxeren

U wilt de waarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op.
Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij een NVM-taxateur. Iedere NVM-makelaar is ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee een gecertificeerde taxateur. NVM-taxateurs ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd. De NVM-taxateur is dus bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Wat houdt een taxatie opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een pand en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in.