NWWI taxatie

Wat is het NWWI?

Het NWWI – Nederlands Woning Waarde Instituut – keurt taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
 
Het NNWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het WEW. Het Waarborgfonds Eigen Woningen is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Wanneer vraagt u een taxatie aan?

Het aanvragen van een taxatie kan verschillende redenen hebben. U kunt een taxatie nodig hebben wanneer u uw woning wilt verkopen. U wilt bijvoorbeeld zeker weten dat u uw woning voor een goede prijs in de markt zet.

U kunt ook een taxatie nodig hebben wanneer u een woning wilt kopen. Deze taxatie kunt u laten doen om de woningwaarde te controleren of om beter te kunnen onderhandelen. Bij het aanvragen van een hypotheek zal de bank tevens om een taxatie vragen. Zo weet de bank wat de woning waard is en wordt de hoogte van de hypotheek bepaald.

Strenge eisen aan NWWI taxateurs

Het doel van de NWWI is om de kwaliteit van taxatierapporten te optimaliseren. Taxateurs die zijn aangesloten bij het NWWI, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. Omdat De Gouden Makelaar als NWWI taxateur verplicht is de taxatie volgens uniforme en strenge richtlijnen te onderbouwen, is het voor u duidelijk zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Taxatie inplannen

Hoe werkt de aanvraag van een taxatie?
 
Bij uw aanvraag voor een taxatie neemt de taxateur contact met u op voor een afspraak. Alles wordt haarfijn met u doorgenomen en besproken.

Nieuws & informatie

Hoe werkt de aanvraag van een taxatie?
 
Bij uw aanvraag voor een taxatie neemt de taxateur contact met u op voor een afspraak. Alles wordt haarfijn met u doorgenomen en besproken.

Contact

Hoe werkt de aanvraag van een taxatie?
 
Bij uw aanvraag voor een taxatie neemt de taxateur contact met u op voor een afspraak. Alles wordt haarfijn met u doorgenomen en besproken.

NWWI staat voor kwaliteit

Bij taxaties voor woningfinanciering die door het NWWI worden gevalideerd wordt gewerkt met een modelrapport, zodat alle banken dezelfde informatie in het taxatierapport aantreffen bij de aanvraag van een hypotheek. Alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Een aantal geldvertrekkers stelt een door het NWWI gevalideerd rapport inmiddels zelfs verplicht, voor zowel NHG als niet-NHG financieringen.

Waarom een NWWI taxatierapport?

Een taxatierapport is een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. In het taxatierapport gaat het om een juiste onderbouwing van de waarde en de risico’s. Juist in deze tijd is een correcte en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang.gaat. Dit gaat verder dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.